Truy cập nội dung luôn

Họp Ban tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2020

21-01-2020 00:00

 

      Ngày 20/01, Ban tổ chức lễ giao nhận quân năm 2020 đã tổ chức họp thống nhất nội dung chương trình, giao nhiệm vụ cho các cơ quan trong ban tổ chức lễ giao nhận quân năm 2020. Dự và chỉ trì hội nghị có đồng chí Nguyễn Mạnh Hoạt - UVBTVHU, PCT UBND huyện, trưởng ban tổ chức lễ giao nhận quân năm 2020.

      Năm 2020, huyện Đại Từ được giao chỉ tiêu 286 tân binh: trong đó Quân đội 255 công dân, Công an 31 công dân. Đến thời điểm này 100% các xã, thị trấn đã hoàn thành công tác khám tuyển. Từ nay đến khi bàn giao quân Ban chỉ huy quân sự huyện có nhiệm vụ kiện toàn đầy đủ hồ sơ, đúng thủ tục để giao cho đơn vị thâm nhập, tham mưu với Hội đồng NVQS huyện ra quyết định giao chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ năm 2020. Tại Hội nghị, các thành viên trong Ban tổ chức, cơ quan giúp việc cho Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện đã thảo luận, trao đổi các nội dung trong lễ giao nhận quân năm 2020 diễn ra vào ngày 10/02/2020 tại Hội trường UBND huyện, thống nhất nội dung nhiệm vụ, công tác chỉ đạo cho từng thành viên, đơn vị nhằm giúp cho lễ giao nhận quân năm 2020 diễn ra thành công.

      Kết luận hội nghị đồng chí Nguyễn Mạnh Hoạt - UVBTVHU, PCT UBND huyện, trưởng ban tổ chức lễ giao nhận quân năm 2020 của huyện yêu cầu các thành viên trong ban tổ chức lễ giao nhận quân như: cơ quan ban chỉ huy quân sự huyện tham mưu cho UBND huyện về chương trình của buổi lễ, công an huyện đảm bảo an ninh trật tự, các cơ quan như: Phòng Văn hóa; Trung tâm VHTT&TT làm tốt công tác tuyên truyền về mục đích và ý nghĩa của buổi lễ giao nhận quân diễn ra thành công.

T/h: Huyền Trang.Thống kê truy cập

Đang truy cập:6102

Tổng truy cập: 997843

Thông tin quảng cáo