Truy cập nội dung luôn

Triển khai diễn tập chiến đấu phòng thủ xã, thị trấn năm 2019

11-09-2019 00:00

Vừa qua, huyện Đại Từ đã triển khai các nội dung thực hiện diễn tập chiến đấu phòng thủ xã, thị trấn năm 2019. Đảng ủy quân sự huyện, hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện đã tiến hành họp triển khai nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn.

Theo đó, diễn tập năm nay gồm 2 phần: phần 1: tổ chức diễn tập đầy đủ nội dung đối với các xã: Đức Lương, Phú Cường, Minh Tiến, Tân Linh, Phục Linh, Văn Yên, Ký Phú, Bình Thuận, Khôi Kỳ, Phú Xuyên, Yên Lãng và Vạn Thọ. Bao gồm 3 giai đoạn; giai đoạn 1 chuyển xã vào các trạng thái tình trạng quốc phòng, an ninh, chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu;  giai đoạn 2 : tổ chức chuẩn bị chiến đấu phòng thủ; giai đoạn 3: thực hành chiến đấu phòng thủ; phần 2 các xã còn lại diễn tập kết hợp phát triển kinh tế xã hội ở địa phương bao gồm các nội dung:  giải tỏa hành lang giao thông, truy quét các loại tội phạm làm trong sạch địa bàn, thu tồn đọng thuế, vận động nhân dân hiến đất, tài sản trên đất xây dựng nông thôn mới…Diễn tập nhằm mục đích nâng cao trình độ, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, quản lý điều hành của chính quyền trong tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, chuyển địa phương từ thời bình sang thời chiến;  chuẩn bị và thực hành chiến đấu phòng thủ bảo vệ địa phương theo nghị quyết số 28 của bộ chính trị về “  tiếp tục xây dựng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới”. Bồi dưỡng nâng cao trình độ, khả năng tham mưu của cơ quan quân sự, công an, các ban, ngành, đoàn thể; giải quyết những vấn đề cấp bách của địa phương….thông qua diễn tập nâng cao nhận thức về nhiệm vụ quốc phòng – an ninh cho cán bộ và nhân dân địa phương.

T/h: Bích Hợp – Nguyễn ĐàoThống kê truy cập

Đang truy cập:3829

Tổng truy cập: 145093

Thông tin quảng cáo