Truy cập nội dung luôn

Chỉ đạo điều hành

Thông báo phân công nhiệm vụ các thành viên Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thái Nguyên

13-03-2017

​Ngày 8/3, Ban Chỉ huy chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh ban hành Thông báo số 34/TB-BCH phân công nhiệm vụ các thành viên Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thái Nguyên. Chi tiết mời xem file đính kèm.

Công văn chỉ đạo tham mưu, triển khai thực hiện nhiệm vụ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao về Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP

13-03-2017

Ngày 9/3, UBND tỉnh có Công văn số 824/UBND-CNN chỉ đạo tham mưu, triển khai thực hiện nhiệm vụ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao về Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP. Chi tiết mời xem file đính kèm.

Công văn chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 06/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện chủ trương tinh giản biên chế

13-03-2017

​Ngày 8/3, UBND tỉnh có Công văn số 795/UBND-NC chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 06/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện chủ trương tinh giản biên chế. Chi tiết mời xem file đính kèm.

Thống kê truy cập

Đang truy cập:3019

Tổng truy cập: 1251574

Thông tin quảng cáo