Truy cập nội dung luôn

Công văn chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 06/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện chủ trương tinh giản biên chế

Ngày 8/3, UBND tỉnh có Công văn số 795/UBND-NC chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 06/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện chủ trương tinh giản biên chế. Chi tiết mời xem file đính kèm.


Thống kê truy cập

Đang truy cập:1417

Tổng truy cập: 564418

Thông tin quảng cáo