Truy cập nội dung luôn

Tìm kiếm

Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 07/BC-HĐNDN Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 11 HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 20/01/2021
2 17/KH-UBND Thực hiện lập quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu huyện Đại Từ 13/01/2021
3 109/QĐ-UBND Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và phương án bảo vệ, phát triển đất trồng lúa để thực hiện công trình: Không gian văn hóa trà huyện Đại Từ, thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ (đợt 2) 13/01/2021
4 108/QĐ-UBND Thu hồi đất của UBND thị trấn Hùng Sơn và các hộ gia đình, cá nhân để thực hiện công trình: Không gian văn hóa trà huyện Đại Từ, thị trấn Hùng Sơn, huyện Địa Từ (đợt 2) 13/01/2021
5 107/QĐ-UBND Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB và phương án bảo vệ, phát triển đất trồng lúa để thực hiện dự án: Khu đô thị Cầu Thông, thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ (đợt 3) 13/01/2021
6 106/QĐ-UBND Thu hồi đất của các hộ gia đình, cá nhân để thực hiện dự án: Khu đô thị Cầu Thông, thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ (đợt 3) 13/01/2021
7 09/TB-UBND Công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Đại Từ 13/01/2021

Thống kê truy cập

Đang truy cập:2851

Tổng truy cập: 1251360

Thông tin quảng cáo