Truy cập nội dung luôn

Quyết định về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2016

25-09-2017 00:00

UBND huyện Đại Từ Quyết định về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2016

File đính kèm

/documents/493142/4123744/attachment_1_3_0.PDF