Truy cập nội dung luôn

Thống nhất nội dung và hình thức mẫu phác thảo phù điêu tại Quảng trường Võ Nguyên Giáp

13-03-2017 08:51

Chiều 16-2, UBND tỉnh đã tổ chức họp các thành viên Hội đồng Nghệ thuật chọn mẫu sáng tác phù điêu để thống nhất nội dung và hình thức mẫu phác thảo phù điêu tại Quảng trường Võ Nguyên Giáp. Đồng chí Trịnh Việt Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Theo báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - đơn vị được giao xây dựng phù điêu tại Quảng trường Võ Nguyên Giáp, Sở đã tổ chức các bước theo quy định, phát động cuộc thi sáng tác và xét chọn mẫu phác thảo phù điêu tại Quảng trường Võ Nguyên Giáp. Nội dung nghệ thuật của phác thảo phù điêu đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông qua. Sở cũng đã tổ chức trưng cầu ý kiến của các nhà lãnh đạo, quản lý, chuyên môn và nhân dân trong tỉnh Thái Nguyên về phác thảo phù điêu. Trên cơ sở tổng hợp ý kiến góp ý của các tập thể, cá nhân, ngày 09/1/2017, Sở đã tổ chức họp Hội đồng nghệ thuật để báo cáo tổng hợp kết quả thăm dò ý kiến về mẫu phác thảo phù điêu. Tại cuộc họp, sau khi thảo luận, Hội đồng nghệ thuật đã thống nhất thông qua nội dung nghệ thuật phù điêu trên cơ sở tiếp thu ý kiến của các tổ chức, cá nhân góp ý qua trưng cầu, các ý kiến của thành viên Hội đồng nghệ thuật, ý kiến của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, ý kiến của đại diện gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Nội dung chỉnh sửa hoàn thiện gồm: Chỉnh sửa khắc họa chân dung Đại tướng Võ Nguyên Giáp để chân dung Đại tướng trở thành trung tâm phù điêu, chỉnh sửa mảng giáo dục - đào tạo tại phù điêu, lược bỏ, bổ sung các chi tiết cây bản địa của Thái Nguyên, xem xét, lược bỏ khắc họa đám mây sau lưng Đại tướng, chỉnh sửa khắc họa lá cờ Tổ quốc. Về hình thức phù điêu, Hội đồng nghệ thuật thống nhất đề nghị UBND tỉnh phê duyệt quy mô phù điêu với chiều cao 9,8m, chiều dài 37m.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Trịnh Việt Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cơ bản nhất trí kết quả xét duyệt và thẩm định của Hội đồng nghệ thuật chọn mẫu sáng tác phù điêu, những nội dung chỉnh sửa theo ý kiến tham gia của Hội đồng nghệ thuật sẽ được thể hiện trên phác thảo phù điêu bằng chất liệu đất sét và xin ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẩn trương hoàn thiện dự án để triển khai theo kế hoạch; xây dựng tổng mức đầu tư thực hiện hạng mục phù điêu nằm trong tổng thể Dự án Quảng trường Võ Nguyên Giáp theo tinh thần tiết kiệm nhất; đồng thời khẩn trương tham mưu cho UBND tỉnh báo cáo gửi Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả trưng cầu ý kiến nhân dân về mẫu phác thảo phù điêu tại Quảng trường Võ Nguyên Giáp