Truy cập nội dung luôn

Đại hội đại biểu đảng bộ xã Bình Thuận khóa 25, nhiệm kỳ 2020 – 2025

29-05-2020 00:00

 

     Trong 2 ngày 27 và 28/5 Đảng bộ xã Bình Thuận đã tổ chức đại hội đại biểu đảng bộ xã khóa 25, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Nguyễn Xuân Quang – PBT TTHU, các đồng chí trong BTV HU, đại diện các ban xây dựng đảng của huyện. Tham dự đại hội có 168 đại biểu chính thức đại diện cho 365 đảng viên trong toàn đảng bộ.

     Nhiệm kỳ qua, đảng bộ chính quyền và nhân dân các dân tộc xã Bình Thuận đã đạt nhiều kết quả tích cực trong nhiều lĩnh vực: Tổng nguồn lực huy động xây dựng các công trình phúc lợi, nông thôn mới trên 95 tỷ đồng, xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019, hoàn thành sớm trước 1 năm so với nghị quyết đại hội đảng bộ xã đề ra. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân cả nhiệm kỳ đạt 18%, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 32 triệu đồng đạt 125% KH; giá trị sản phẩm trên 1ha đất trồng trọt đạt 100 triệu đồng tăng 10 triệu đồng so với đầu nhiệm kỳ đạt 105% KH, tổng thu ngân sách trên địa bàn tăng bình quân hàng năm đạt 15,5% đạt 100% KH đề ra. Lĩnh vực văn hóa – xã hội có nhiều chuyển biến rõ rệt, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 11,2% năm 2015 xuống còn 3,81% năm 2019. Tỷ lệ gia đình văn hóa hàng năm đều đạt từ 85% trở lên. Đảng bộ hàng năm đều đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có 2 năm đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

     Với chủ đề đại hội “ tiếp tục xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, phát huy dân chủ, đoàn kết, đổi mới, giữ vững ổn định an ninh nông thôn, huy động các nguồn lực để xây dựng và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới” nhiệm kỳ 2020 – 2025 đề ra mục tiêu nâng cao năng lực sức chiến đấu của Đảng, đẩy mạnh cải cách hành chính và thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ và các đoàn thể nhân dân. Cải thiện một bước căn bản đời sống vật chất tinh thần của nhân dân với mục tiêu đến năm 2025 thu nhập bình quân đầu người của xã gấp 1,5 lần so với năm 2020, đồng thời tiếp tục xây dựng và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới.

     Tại đại hội đã bầu 13 đồng chí vào ban chấp hành khóa mới và bầu đoàn đại biểu dự đại hội đảng bộ huyện khóa 24.
 

T/h: Bích Đào – Vũ Hải