Truy cập nội dung luôn

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ XÃ PHÚC LƯƠNG LẦN THỨ XXIV, NHIỆM KỲ 2020-2025

03-06-2020 00:00

 

     Ngày 27/5, Đảng bộ xã Phúc Lương đã tổ chức đại hội đại biểu lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội có nhiệm vụ kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2015 -2020; xác định phương hướng mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự và chỉ đạo đại hội có đ/c Phạm Quang Anh - PBT HU, Chủ tịch UBND huyện.


     Thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XXIII nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc xã Phúc Lương đã đạt được những kết quả nghị quyết đã đề ra. Nhiều chỉ tiêu hoàn thành vượt mức kế hoạch. Kinh tế hàng năm được tăng trưởng, cơ cấu kinh tế chuyển đổi theo hướng tích cực. Kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội được quan tâm đầu tư. Quốc phòng - an ninh được tăng cường, an toàn xã hội được giữ vững, tình hình an ninh nông thôn được ổn định, đời sống của nhân dân được cải thiện, diện mạo nông thôn được thay đổi tích cực, hệ thống chính trị ở cơ sở được củng cố vững chắc. Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2019 đạt 25 triệu đồng/người/năm đạt 130%; Trồng mới, trồng thay thế chè, trong 5 năm qua được 53,5 ha đạt 124% , chỉ tiêu nghi quyết; Thu ngân sách bình quân hàng năm tăng 11 %, đạt 110 % so với chỉ tiêu Nghị quyết; Tỷ lệ hộ nghèo đến năm 2020 còn 7,66% giảm bình quân 5%/năm; bình quân 5 năm có 83% đảng viên đủ tư cách hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ, có 13 % đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ có bình quân 80% số chi bộ đạt trong sạch vững mạnh, không có chi bộ yếu kém…

     Nhiệm kỳ 2020-2025, đảng bộ xã Phúc Lương tiếp tục xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; phát huy truyền thống đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo nhằm khai thác hiệu quả các nguồn lực, tiềm năng thế mạnh của địa phương để đẩy mạnh phát triển nông nghiệp, dịch vụ; đồng thời tập trung các nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, đường giao thông, trường học...; nâng cao chất lượng, hiệu quả trên các lĩnh vực văn hóa - xã hội, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; giữ vững quốc phòng, an ninh tạo môi trường ổn định để phát triển; đạt xã nông thôn mới trước năm 2025.

     Đại hội đã bầu 13 đ/c vào BCH khóa mới, bầu 5 đại biểu dự ĐH đảng bộ huyện; đ/c Đào Văn Dũng được tín nhiệm bầu giữ chức BT đảng ủy xã nhiệm kỳ 2020-2025.

T/h: Huyền Trang - Quang Tuấn.