Truy cập nội dung luôn

Hội nghị trực tuyến học tập nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025

15-12-2020 16:19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày 14/12, Huyện Đại Từ tổ chức hội nghị  quán triệt triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX; nghị quyết đại hội đại biểu huyện Đại Từ lần thứ 24, nhiệm kỳ 2020 – 2025 theo hình thức trực tuyến đến 30 xã, thị trấn. Tới dự có đồng chí Phạm Duy Hùng UVBCH đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện ủy, Đồng chí Nguyễn Xuân Quang phó bí thư TT huyện ủy, Đ/c Phạm Quang Anh Phó bí thư huyện ủy, CT UBND huyện, cùng các đồng chí trong BTV HU, TT HĐND, lãnh đạo UBND huyện

 

 

Tại hội nghị, các đồng chí lãnh đạo huyện đã quán triệt, triển khai các nội dung: Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, đại hội đảng bộ huyện lần thứ 24 nhiệm kỳ 2020 - 2025; Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ huyện lần thứ 24 nhiệm kỳ 2020 – 2025. Kết luận số 92 – KL ngày 5/11/2020 của bộ chính trị về tiếp tục thực hiện nghị quyết TW 5 khóa XI một số vấn đề chính sách xã hội giai đoạn 2012 – 2020 và kết luận số 93 ngày 20/11/2020 của ban bí thư TW ngày 20/11/2020 của ban bí thư TW ngày 16/4/2010 của bộ chính trị khóa X về tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của liên hiệp các  hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh CNH hiện đại hóa đất nước; Dự thảo chương trình hành động thực hiện của huyện ủy thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Kế hoạch, hướng dẫn tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết. 

Qua đó, học tập nghị quyết giúp cán bộ, đảng viên nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản, cốt lõi của Nghị quyết; từ đó thảo luận, thống nhất xây dựng kế hoạch, chương trình hành động của cấp ủy, thực hiện Nghị quyết gắn với nhiệm vụ chính trị của đơn vị địa phương sát với thực tiễn; tạo sự tin tưởng, thống nhất cao về ý chí và hành động trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết đề ra.

                                       T/h: Thu Phương – Tuấn Dũng

 Thống kê truy cập

Đang truy cập:3104

Tổng truy cập: 1242244

Thông tin quảng cáo