Truy cập nội dung luôn

Kỳ họp Thứ 11 HĐND TT Hùng Sơn khóa 1 năm 2021

06-01-2021 10:07

      HĐND TT Hùng Sơn vừa tổ chức kỳ họp Thứ 11 khóa 1 nhằm đánh giá kết quả phát triển kinh tế xã hội năm 2020 triển khai nhiệm vụ năm 2021, tới dự có đồng chí Nguyễn Nam Tiến PCT UBND huyện.

      Năm 2020 TT Hùng Sơn tiếp tục phát triển ổn định và đạt nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực như:sản lượng lương thực có hạt đạt trên 2.400 tấn; sản lượng chè búp tươi đạt hơn 2.900 tấn; phối hợp tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật cho 17 lớp với 935 lượt người tham gia. Triển khai hiệu quả mô hình sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGap; mô hình tưới chè tiết kiệm. Công tác bồi thường giải phóng mặt băng và thực hiện triển khai các dự án thực hiện theo đúng tiến độ. Giá trị thương mại dịch vụ trên địa bàn ước đạt 450 tỷ đồng, tăng 20% so với năm 2019. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ước đạt 85 tỷ đồng. Thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 31,3 tỷ đồng đạt 265,2% KH giao. Phối hợp giải quyết việc làm mới cho 263 lao động; Tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn 1,33% giảm 0,51%.

   

      Bên cạnh đó, công tác văn hóa - xã hội không ngừng được quan tâm, công tác phòng chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm được tăng cường, các chế độ chính sách được giải quyết chi trả kịp thời, việc tổ chức rà soát hộ nghèo, cận nghèo thực hiện theo đúng quy trình, hướng dẫn. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, giữ vững. Kỳ họp đã thông qua các báo cáo của HĐND thị trấn, thông qua các Tờ trình và dự thảo nghị quyết của thường trực HĐND, UBND Thị trấn. Kỳ họp cũng dành thời gian để đại biểu thảo luận về các nội dung chủ yếu liên quan đến lĩnh vực đất đai, nâng cao chất lượng của HĐND Thị trấn, công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm; chấn chỉnh hành lang an toàn giao thông, quản lý thu, chi ngân sách

T/h: Thu Phương – Vũ HảiThống kê truy cập

Đang truy cập:3214

Tổng truy cập: 1242234

Thông tin quảng cáo