Truy cập nội dung luôn

Báo cáo công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (Cập nhật đến 18h00’ ngày 12/8/2020)

13-08-2020 13:49

Ngày 12/8, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh ban hành Báo cáo số 186/BC-BCĐ về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (Cập nhật đến 18h00’ ngày 12/8/2020).

Chi tiết xem tại File đính kèm