Truy cập nội dung luôn

Khai trương Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thái Nguyên

05-12-2020 12:06

Cùng dự buổi Khai trương có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương; Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh.

Ngày 19/11/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Quyết định số 3688/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thái Nguyên (gọi tắt là Trung tâm) trên cơ sở chuyển chức năng, nhiệm vụ thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) cho tổ chức, cá nhân từ các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; một số TTHC của doanh nghiệp nhà nước, các cơ quan ngành dọc Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh và chuyển nguyên trạng chức năng, nhiệm vụ, biên chế của Phòng Kiểm soát TTHC thuộc Văn phòng UBND tỉnh. Trung tâm là đơn vị hành chính đặc thù trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh, chịu sự quản lý về tổ chức, nhân sự, hành chính của Văn phòng UBND tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, có con dấu để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu thực hiện nghi thức Khai trương Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thái Nguyên

Trung tâm Phục vụ hành chính công có chức năng là đầu mối tập trung để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết hoặc chuyển hồ sơ giải quyết, trả kết quả giải quyết TTHC; theo dõi, giám sát, đánh giá việc giải quyết TTHC của tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật. Tổ chức bộ máy, biên chế của Trung tâm gồm: 01 Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc; các bộ phận chuyên môn nghiệp vụ gồm: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả; Bộ phận Kiểm soát TTHC; Bộ phận Hành chính - Tổng hợp. Hiện tại, có 28 công chức, viên chức của 16 sở, ban, ngành, doanh nghiệp nhà nước, các cơ quan ngành dọc Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh được cử đến làm việc tại Trung tâm; thực hiện 1.397 TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của các sở, ban, ngành, doanh nghiệp nhà nước, các cơ quan ngành dọc Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Vũ Hồng Bắc, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi Khai trương Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thái Nguyên

Phát biểu tại buổi Khai trương, đồng chí Vũ Hồng Bắc, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Trong những năm qua với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, các ngành, cùng sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, công tác cải cách hành chính (CCHC) của tỉnh đã đạt được những kết quả nhất định, được bộ, ngành Trung ương đánh giá là địa phương có những chuyển biến mạnh mẽ về CCHC với một số kết quả nổi bật, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của tỉnh luôn có thứ hạng cao; là một trong những tỉnh, thành phố có chất lượng điều hành tốt nhất, có hiệu quả về cải thiện môi trường thu hút đầu tư. Những kết quả đó góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy chính quyền các cấp, là sự khẳng định hướng đi đúng của tỉnh trong công tác CCHC, gắn công tác CCHC với phát triển kinh tế - xã hội bền vững. Tuy nhiên, bước vào giai đoạn mới, các ngành, các cấp của tỉnh cần tập trung triển khai thực hiện thành công các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra, trong đó CCHC cũng cần có những bước tiến nhanh, mang tính đột phá hơn để khai thác và huy động tốt tiềm năng, tiềm lực cho mục tiêu phát triển. Chính vì vậy, việc đưa Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh đi vào hoạt động được xem là một trong những nhiệm vụ trọng tâm về cải cách TTHC, góp phần giảm phiền hà, giảm chi phí cho người dân, doanh nghiệp trong các giao dịch hành chính, thiết thực cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thái Nguyên.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Trung tâm Phục vụ hành chính công sớm ổn định tổ chức, nâng cao tinh thần trách nhiệm, kỷ luật kỷ cương hành chính; thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát, theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị giải quyết TTHC, lấy người dân, tổ chức làm trung tâm nhằm thực hiện tốt nhất, hiệu quả nhất việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ TTHC cho người dân, doanh nghiệp, bảo đảm các TTHC được giải quyết nhanh gọn, công khai, minh bạch, rút ngắn thời gian giải quyết để ngày càng phục vụ Nhân dân tốt hơn, nâng cao mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp trong giải quyết TTHC, góp phần thực hiện thành công các nhiệm vụ CCHC nói riêng và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nói chung.

Các đại biểu tham quan không gian làm việc của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thái Nguyên

Khi đi vào hoạt động, các lĩnh vực TTHC giao dịch tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thái Nguyên sẽ là cầu nối giữa Nhân dân và chính quyền, giúp cho các cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp trong việc tìm hiểu, tra cứu thông tin, nộp hồ sơ đề nghị giải quyết TTHC, từ đó việc giải quyết TTHC được thuận lợi, dễ dàng, nhanh chóng hơn. Bên cạnh đó, Trung tâm còn đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, xây dựng nền hành chính phục vụ, tạo sự chuyển biến cơ bản, tăng hiệu quả làm việc, tăng tính minh bạch, công khai thông tin về TTHC, tăng cường thực hiện liên thông trong giải quyết TTHC, nhất là những TTHC liên quan đến nhiều cơ quan, đơn vị; tiết kiệm chi phí, bảo đảm tiến độ và thời hạn trả kết quả cho tổ chức, cá nhân theo đúng quy định.

Đại diện lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng tập thể cán bộ, công chức, viên chức 
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thái Nguyên

 

 

Đức Cường
thainguyen.gov.vn

Thống kê truy cập

Đang truy cập:3314

Tổng truy cập: 1242030

Thông tin quảng cáo