Truy cập nội dung luôn

HĐND huyện giám sát việc thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp giai đoạn 2016-2020

09-06-2017 00:00

Ngày 07/6, đoàn giám sát của Ban KT-XH HĐND huyện do đ/c Ngô Ngọc Sơn - UV BTV HU, Trưởng Ban KT-XH HĐND huyện làm trưởng đoàn đã tổ chức giám sát UBND huyện về việc thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp huyện Đại Từ giai đoạn 2016-2020, kết quả thực hiện năm 2016. Dự buổi giám sát có đ/c Trương Mạnh Kiểm - PCT HĐND huyện; đ/c Lê Thanh Sơn - PCT TT UBND huyện.

Đ/c Ngô Ngọc Sơn UV BTV HU, Trưởng Ban tuyên giáo Huyện ủy, Trưởng Ban KT-XH HĐND huyện Chủ trì cuộc giám sát

Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp huyện Đại Từ giai đoạn 2016-2020 đặt ra một số mục tiêu chính gồm: tốc độ tăng giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản bình quân là 4% với cơ cấu ngành nông nghiệp 90,5%, lâm nghiệp 3,9% và thủy sản 5,6%; sản lượng lương thực bình quân hàng năm trên 70 nghìn tấn; sản lượng chè búp tươi đến năm 2020 là 68 nghìn tấn; sản lượng thịt hơi các loại đến năm 2020 đạt 15 nghìn tấn, sản lượng thuỷ sản đạt 2.800 tấn và tỷ lệ che phủ rừng ổn định trên 46%. Sau một năm thực hiện, đề án đã đạt một số kết quả, đó là: giá trị sản xuất ngành nông nghiệp tăng 5,5%, đạt 137,5% mục tiêu đề án; sản lượng lương thực năm 2016 đạt trên 75.500 tấn, đạt 107,9%; sản lượng thịt hơi đạt 103,4%; chăn nuôi theo hướng công nghiệp, trang trại phát triển mạnh, không có dịch bệnh xảy ra. Công tác quản lý, khai thác và bảo vệ các công trình thủy lợi được thực hiện tốt. Công tác chỉ đạo sản xuất được thực hiện thường xuyên, kịp thời vụ; công tác ứng dụng, chuyển giao KHKT vào sản xuất có chuyển biến tích cực góp phần nâng cao giá trị sản xuất ngành nông nghiệp và nâng cao thu nhập cho người dân. Tại buổi giám sát các đại biểu tham dự đã thảo luận một số ý kiến: tăng diện tích chè chuyển đổi từ chè trung du sang các giống chè cành năng suất cao; quan tâm phát triển chăn nuôi thủy sản; quy hoạch sản xuất vùng rau màu tập trung; việc tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật cần tập trung theo nhóm nhu cầu thực tế; cần tập trung phát triển nông nghiệp theo hướng hợp tác xã, doanh nghiệp; ngoài nguồn ngân sách đầu tư cho phát triển nông nghiệp cần tập trung các nguồn lực khác; việc xây dựng các mô hình nên triển khai trọng tâm, xuyên suốt; có cơ chế khuyến khích sử dụng đất…Thống kê truy cập

Đang truy cập:3734

Tổng truy cập: 145463

Thông tin quảng cáo