Truy cập nội dung luôn

HN đánh giá, rà soát các tiêu chuẩn lập đề án nâng cấp TT Hùng Sơn lên đô thị loại 4.

15-06-2017 00:00

Ngày 13/6, UBND huyện Đại Từ tổ chức hội nghị đánh giá, rà soát các tiêu chuẩn lập đề án nâng cấp TT Hùng Sơn từ đô thị lọai V lên đô thị loại IV. Đồng chí Phạm Duy Hùng - PBT Huyện ủy, CTUBND huyện chủ trì hội nghị.

Đ/c Phạm Duy Hùng - CT UBND huyện Đại Từ đề nghị các phòng ban chuyên môn của huyện

phối hợp chặt chẽ với đơn vị tư vấncung cấp số liệu chính xác, cụ thể để sớm hoàn chỉnh đề án;

Thống nhất mở rộng thêm các xã Bình Thuận, Khôi Kỳ và Tiên Hội để Thị trấn Hùng Sơn đạt tiêu chí về quy mô dân số và diện tích

Thị trấn Hùng Sơn là trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội của huyện, việc Thị Trấn Hùng Sơn được công nhận đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV sẽ có thêm nhiều động lực phát triển nhanh hơn, bền vững hơn.  Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đơn vị tư vấn trình bày đề án đề nghị nâng cấp TT Hùng Sơn từ đô thị loại V lên đô thị loại IV và điều chỉnh mở rộng quy hoạch chung để đạt tiêu chí đô thị loại 4. Theo đó, TT Hùng Sơn hiện hữu chưa đạt các tiêu chí đô thị loại 4, tuy nhiên số điểm tự đánh giá là đạt 79,77/100 điểm,  trên mức quy định tối thiểu là 75/100 điểm, trong đó tiêu chí quy mô dân số hiện nay không đạt .

Dự kiến quy hoạch thị trấn Hùng Sơn

TT Hùng Sơn mở rộng bao gồm thị trấn Hùng Sơn hiện hữu cộng với 3 xã Bình Thuận, Tiên Hội, Khôi Kỳ  thì cơ bản đạt tiêu chí đô thị loại 4, với số điểm tự đánh giá là  81,61/100 điểm; Trên mức quy định tối thiểu là 75/100 điểm. Khi TT Hùng Sơn đã nâng cấp lên đô  thị  loại 4 TT Hùng Sơn quyết tâm tập trung mọi nguồn lực , phấn đấu hơn nữa những tiềm năng, lợi thế để phát triển toàn diện các mặt kinh tế - văn hóa – xã hội; từng bước hoàn thiện các tiêu chí còn thiếu và còn yếu ; Xây dựng TT Hùng Sơn giàu đẹp, văn minh, xứng tầm với lợi thế làm hạt nhân tăng trưởng vùng của huyện Đại Từ, một đô thị hiện đại, sẽ là trung tâm vùng kinh tế trọng điểm nông, lâm, công nghiệp của Đại Từ; Trung tâm kinh tế văn hóa, du lịch và dịch vụ của vùng Tây Bắc tỉnh Thái NguyênThống kê truy cập

Đang truy cập:4587

Tổng truy cập: 145747

Thông tin quảng cáo