Truy cập nội dung luôn

Huyện Đại Từ có 16 xã đặc biệt khó khăn, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn 2017 – 2020

26-06-2017 00:00

Theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, có 2.139 xã xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu của 46 tỉnh vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn 2017 – 2020. Trong đó: Ngân sách Trung ương hỗ trợ đầu tư 2.103 xã của 44 tỉnh; ngân sách địa phương đầu tư 36 xã của 02 tỉnh: Quảng Ninh và Khánh Hòa.

Tỉnh Thái Nguyên có 63 xã đặc biệt khó khăn, xã an toàn khu của 6 huyện và  thị xã Phổ Yên vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn 2017 – 2020. Huyện Đại Từ có 16 xã gồm các xã sau:

Xã Phúc Lương; Xã Na Mao; Xã Minh Tiến; Xã Đức Lương; Xã Hoàng Nông; Xã Khôi Kỳ; Xã Lục Ba; Xã Cát Nê; Xã Phú Cường; Xã Phú Lạc; Xã Phú Thịnh; Xã Phú Xuyên; Xã Phục Linh; Xã Tân Linh; Xã Yên Lãng; Xã Quân Chu.

Xem chi tiết tải văn bản tại đây

Nguồn: thainguyen.gov.vnThống kê truy cập

Đang truy cập:3962

Tổng truy cập: 145614

Thông tin quảng cáo