Truy cập nội dung luôn

Năm 2017 Đại Từ được phân bổ 22,470 tấn xi măng xây dựng cơ sở hạ tầng

11-05-2017 00:00

       

Làm đường bê tông xã Tân linh

       Theo Quyết định số 1101/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thái Nguyên ngày 08/5 phân bổ 100.000 tấn xi măng hỗ trợ xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn(Đường giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng, hạ tầng các mô hình sản xuất tập trung, công trình vệ sinh và các công trình khác) tại các xã trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Theo đó năm 2017, huyện Đại Từ được phân bổ 22,470 tấn xi măng để xây dựng cơ sở hạ tầng gồm: xây dựng đường giao thông 16,800 tấn; xây dựng kênh mương và hạ tầng phát triển sản xuất 5,670 tấn.

                                                                                                                                                                   Theo: thainguyen.gov.vn