Truy cập nội dung luôn

Thông tin kinh tế xã hội

Quy hoạch phân bổ và bảo vệ nguồn nước dưới đất khu vực Nam Thái Nguyên đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030

13-03-2017

Ngày 13 tháng 7 năm 2012, UBND tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Quyết định số 16/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Quy hoạch phân bổ và bảo vệ nguồn nước dưới đất khu vực Nam Thái Nguyên đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. ( Chi tiết mời xem tại file đính kèm)

Quy hoạch và phát triển, bảo vệ rừng tỉnh Thái nguyên giai đoạn 2011-2020

13-03-2017

Nghị quyết số 03/2011/NQ-HĐND ngày 03/4/2011 Về quy hoạch và bảo vệ phát triển rừng Thái nguyên giai đoạn 2011-2020(Chi tiết Nghị quyết xem tại File đính kèm)

— Hiển thị 20 kết quả
Hiển thị 21 - 22 of 22 kết quả.

Thống kê truy cập

Đang truy cập:4162

Tổng truy cập: 96668

Thông tin quảng cáo