Truy cập nội dung luôn

Lễ kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng và tổng kết công tác Đảng, phong trào thi đua yêu nước năm 2017

01-02-2018 00:00

Ngày 1/2/218, huyện Đại Từ đã tổ chức kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam ( 3/2/1930 – 3/2/2018), tổng kết công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ của Đảng bộ và tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2017. Dự hội có đồng chí Nhữ Văn Tâm – UV BTV, PCT TT UBND tỉnh, lãnh đạo các phòng, ban của tỉnh.

Toàn cảnh Lễ kỷ niệm

Tại hội nghị,các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống 88 năm vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là bước ngoặt to lớn trong lịch sử cách mạng nước ta, đánh dấu một mốc son chói lọi trên con đường phát triển của dân tộc ta. 88 năm qua, Đảng ta đã lãnh đạo cách mạng Việt Nam vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng đã lập nên những kỳ tích trong thế kỷ 20, mà đỉnh cao là thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945; thắng lợi của các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc; thắng lợi của công cuộc đổi mới, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Đồng chí Nguyễn Hải Đường Phó Bí thư thường trực Huyện ủy đọc diễn văn

Các đại biểu dự Lễ kỷ niệm

Năm 2017, công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ huyện đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, các mặt công tác đều có sự đổi mới theo hướng nâng cao chất lượng hiệu quả góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ trong đó nổi bật là lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành xuất sắc các chủ trương về phát triển kinh tế: giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản toàn huyện năm 2017 tăng 4,01% đạt 100,25% KH, giá trị sản phẩm trên 1ha đất nông nghiệp đạt 107 triệu đồng, đạt 101,9%KH, sản lượng lương thực có hạt ước đạt trên 73 nghìn tấn đạt 102,67% KH. Năm 2017, giá trị sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn huyện Đại Từ ước đạt gần 9.200 tỷ đồng, đạt 109,64% KH năm,  tăng 20,65% so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó giá trị sản xuất CN – TTCN địa phương ước đạt gần 5.700 tỷ đồng, đạt 118,93% KH năm, tăng 26,14% so với cùng kỳ. Lĩnh vực VH - XH tiếp tục phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị và nhu cầu của nhân dân. Giải quyết việc làm mới cho trên 3.000 lao động......Công tác xây dựng tổ chức đảng và đảng viên, công tác cán bộ được quan tâm chỉ đạo. Đã kết nạp 303 đảng viên mới, xét đề nghị tặng, truy tặng gần 1.223 huy hiệu Đảng cho đảng viên đảm bảo đúng quy định của Điều lệ Đảng.Năm 2017 toàn huyện có 31 chi, đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh, trong đó có 7 chi, đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hoạt UVBTVHU, Phó chủ tịch UBND huyện

báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2017

Đối với phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng: Năm 2017, phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng trên địa bàn huyện đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần thúc đẩy việc hoàn thành tốt nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Năm 2017, có 54 tập thể, 377 cá nhân được tặng danh hiệu lao động tiên tiến, 28 cá nhân đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở, 46 tập thể, 137 cá nhân được khen thưởng hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác năm 2017. 71 tập thể, 72 cá nhân thuộc các ngành, đoàn thể cơ sở được khen thưởng có thành tích trong phong trào thi đua yêu nước…..Qua đó, đã thúc đẩy các tầng lớp nhân dân hăng hái thi đua, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2017.

Đồng chí Nhữ Văn Tâm UVBTV Tỉnh ủy, PCT UBND tinh phát biểu tại hội nghị

Tới dự và phát biểu tại hội nghị Đồng chí Nhữ Văn Tâm – UV BTV, PCT UBND tỉnh đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ huyện đã đạt được trong năm 2017, nhất là kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời đồng chí nhấn mạnh một số nhiệm vụ trong tâm trọng năm 2018: tiếp tục phát huy thành tích đạt được, khắc phục hạn chế, thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế, thực hiện cải cách hành chính, nâng cao chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh. Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao, phẩm chất đạo đức tốt xứng đáng là công bộc của nhân dân…

Đồng chí Nhữ Văn Tâm UVBTV Tỉnh ủy, PCT UBND tỉnh trao giấy khen của Tỉnh

cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong công tác xây dựng Đảng

Đồng chí Lê Kim Phúc UVBCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

trao giấy khen của Đảng bộ cho các tập thể có thành tích tiêu biểu trong công tác xây dựng Đảng

Đồng chí Nhữ Văn Tâm UVBTV Tỉnh ủy, PCT UBND tỉnh

trao kỷ niệm chương vì sự nghiệp tổ chức Đảng cho các đồng chí lãnh đạo huyện

 

Đồng chí Nhữ Văn Tâm UVBTV Tỉnh ủy, PCT UBND tỉnh trao quà của hội Doanh nghiệp tỉnh

Nhân dịp này, huyện Đại Từ đã khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2017.

Các đồng chí lãnh đạo UBND huyện trao giấy khen cho các tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017

Phát động phong trào thi đua năm 2018, đồng chí Phạm Duy Hùng Phó Bí thư Huyện ủy, chủ tịch UBND huyện Chủ tịch HĐTĐKT huyện nhấn mạnh: tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, các chủ trương, chính sách của Đảng Pháp luật của nhà nước về đổi mới công tác thi đua khen thưởng và các chỉ thị của tỉnh vể đẩy mạnh phong trào yêu nước phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội lần thứ XII của Đảng và của Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Đồng chí Phạm Duy Hùng Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện

Chủ tịch HĐTĐKT huyện phát động phong trào thi đua năm 2018

Thi đua công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, đổi mới sắp xếp bộ máy hệ thống chính trị hoạt động hiệu lực hiệu quả; đảy mạnh việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh; thi đau thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội, QP, AN của nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 23 đã đề ra; xây dựng bộ máy tinh gọn hiệu quả, đội ngũ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, chính quyền, các đoàn thể chính trị vững mạnh toàn diện; mỗi cơ quan đơn vị, xã, thị trấn phát động phong trào thi đua thiết thực đến cán bộ, đảng viên, CC, VC và các tầng lớp nhân dân quyết tâm phấn đáu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch với năng suất, chất lượng, hiệu quả cao nhất.

 

Phát biểu tại hội nghị đồng chí Lê Kim Phúc UVBCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện nêu rõ những thành tích đạt được trong công tác xây dựng Đảng và thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội, thực hiện các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn huyện là hết sức quan trọng, tạo đà cho sự phát triển của huyện tron năm 2018 và những năm tiêp theo, đồng chí cũng nhấn mạnh trong năm 2018 các cấp ủy đảng, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhân dân các dân tộc Đại Từ tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được ra sức thi đua thực hiện tốt các mục tiêu KT - XH năm 2018 để đảm bảo cho huyện ta phấn đáu hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu mà nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 23 đã đề ra./