Thủ tục hành chính Thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc UBND huyện Tư pháp
2 Quyết toán dự án hoàn thành các dự án sử dụng vốn nhà nước UBND huyện Tài chính
3 Cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại. UBND huyện Nông nghiệp và PTNT
4 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận UBND huyện Tư pháp
5 Đăng ký giá UBND huyện Tài chính
6 Đăng ký phương tiện thủy nội địa lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa UBND huyện Giao thông vận tải
7 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận UBND huyện Tư pháp
8 Thủ tục hoãn, miễn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. UBND huyện Lao động, Thương binh và Xã hội
9 Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) UBND huyện Tư pháp
10 Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp UBND huyện Tư pháp
11 Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật UBND huyện Tư pháp
12 Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch UBND huyện Tư pháp
13 Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch UBND huyện Tư pháp
14 Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực UBND huyện Tư pháp
15 Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản UBND huyện Tư pháp
16 Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản UBND huyện Tư pháp
17 Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản UBND huyện Tư pháp
18 3. Thủ tục Đăng ký lại phương tiện thủy nội địa trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa UBND huyện Giao thông vận tải
19 Thủ tục Đăng ký lại phương tiện thủy nội địa trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật UBND huyện Giao thông vận tải
20 Thủ tục Đăng ký lại phương tiện thủy nội địa trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện UBND huyện Giao thông vận tải
21 Thủ tục Đăng ký lại phương tiện thủy nội địa trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện UBND huyện Giao thông vận tải
22 Thủ tục Đăng ký lại phương tiện thủy nội địa trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác UBND huyện Giao thông vận tải
23 Thủ tục Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh UBND huyện Công thương
24 Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa UBND huyện Giao thông vận tải
25 Thủ tục Xóa đăng ký phương tiện thủy nội địa UBND huyện Giao thông vận tải
26 Thủ tục Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh UBND huyện Công thương
27 Thủ tục Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh UBND huyện Công thương
28 Thủ tục Cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu UBND huyện Giao thông vận tải
29 Thủ tục cấp phép xây dựng công trình không theo tuyến. UBND huyện Xây dựng
30 Thủ tục Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu UBND huyện Công thương
Đ/c Phạm Duy Hùng - Chủ tịch UBND huyện Đại Từ

 

Văn bản điện tử
Quảng Cáo
Video
Loading the video...
Liên kết web

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN ĐẠI TỪ

Giấy phép số 111/GP-TTĐT, do Cục quản lý PTTH và TTĐT, Bộ Thông tin & Truyền thông cấp ngày 27/05/2010

Email: ubnddaitu@thainguyen.gov.vn Điện thoại: 0280 3824200, 0280 3824209 Fax: 0280 3824400

Ghi rõ nguồn "http://daitu.thainguyen.gov.vn" khi phát hành thông tin từ website này