Truy cập nội dung luôn

Đại Từ sẵn sàng cho Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 24 nhiệm kỳ 2020 - 2025

26-08-2020 09:27

     Xác định công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu, Đảng bộ huyện Đại Từ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ để đại hội đảng bộ huyện diễn ra theo đúng kế hoạch, bảo đảm tiến độ đề ra. Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Đại Từ lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã cơ bản hoàn tất, sẵn sàng cho sự kiện lớn của huyện.

     Đảng bộ huyện Đại Từ có 51 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, trong đó có 30 đảng bộ xã, thị trấn, 7 đảng bộ cơ quan doanh nghiệp và 14 chi bộ cơ sở. Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị, kế hoạch của Tỉnh ủy về  tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, Ban Thường vụ Huyện ủy Đại Từ đã tích cực, tập trung chỉ đạo thực hiện hoàn thành  Đại hội đảng cấp cơ sở theo đúng kế hoạch. Đây là tiền đề hứa hẹn cho thành công của Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020- 2025 sắp tới. Thông qua đại hội đảng cấp cơ sở đã có 534 đồng chí cấp ủy khóa mới được bầu, trpng đó tổng số cấp ủy viên khóa mới được bầu ở đảng bộ 30 xã, thị trấn là 415 đồng chí, ban thường vụ cấp ủy xã, thị trấn khóa mới là 124 đồng chí ( trong đó nữ chiếm tỷ lệ 14,5%), đồng thời đại hội đảng cấp cơ sở cũng đã bầu 215 đại biểu dự đại hội đại biểu đảng bộ huyện lần thứ 24.

     Từ những kết quả đạt được tại các đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở, Đảng bộ huyện Đại Từ đang gấp rút chuẩn bị các bước còn lại để tổ chức đại hội lần thứ 24, nhiệm kỳ 2020 - 2025,theo kế hoạch được tổ chức từ ngày 27 đến 29 tháng 8 năm 2020. Số lượng đại biểu chính thức được triệu tập tại đại hội là 249 người, trong đó đại biểu đương nhiên là 37 đại biểu chính thức được bầu tại các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện ủy là 212 đồng chí. Hiện nay, mọi công tác chuẩn bị đã và đang được hoàn tất sẵn sàng cho đại hội.

     Công tác tuyên truyền được Tiểu ban tuyên truyền, khánh tiết xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết với nhiều hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú như: Qua hệ thống băng zôn, khẩu hiệu; pano, qua các cuộc họp, buổi tọa đàm; Đài Truyền thanh – Truyền hình huyện đẩy mạnh tuyên truyền về thành tựu phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội; đảm bảo quốc phòng – an ninh trên địa bàn... tập trung làm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn huyện nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của đại hội; những quan điểm chủ trương, định hướng lớn trong văn kiện của đại hội đảng các cấp, góp phần tạo sự thống nhất về chính trị, tư tưởng và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội. Nhân dân các dân tộc trong huyện đang ra sức thi đua lao động sản xuất lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ huyện và cũng kỳ vọng vào một đại hội thành công với nhiều quyết sách đi vào cuộc sống.

     Nhiệm kỳ tới 2020 – 2025, Huyện cũng đã xây dựng phương hướng, nhiệm vụ sát với yêu cầu thực tế. Theo đó, xác định mục tiêu tổng quát là: Tiếp tục xây dựng Đảng, hệ thống chính trị của huyện trong sạch, vững mạnh; đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Đảng trên các lĩnh vực; đẩy mạnh phát triển nông nghiệp, du lịch, dịch vụ; đồng thời tập trung các nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, mở rộng không gian đô thị; huyện đạt nông thôn mới trước năm 2025; phấn đấu đến năm 2025 cơ bản hoàn thành các tiêu chí chủ yếu theo tiêu chuẩn của thị xã trực thuộc tỉnh.

T/h: Bích Đào – Quang TuấnThống kê truy cập

Đang truy cập:6485

Tổng truy cập: 968813

Thông tin quảng cáo