Truy cập nội dung luôn

Đoàn công tác của tỉnh làm việc với huyện về hiện đề án “Quản lý và xây dựng hệ thống giết mổ gia súc, gia cầm giai đoạn 2018-2020

22-05-2020 00:00

 

     Vừa qua, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Hoàng Văn Dũng phó giám đốc sở NN & PT NN tỉnh Thái Nguyên làm trưởng đoàn đã làm việc với huyện Đại từ về hiện đề án “Quản lý và xây dựng hệ thống giết mổ gia súc, gia cầm giai đoạn 2018-2020, trên địa bàn huyện Đại Từ. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Nam Tiến - PCT UBND huyện.

     Trước khi triển khai thực hiện Đề án trên địa bàn huyện có 185 cơ sở và hộ kinh doanh giết mổ trên địa bàn 30 xã, thị trấn, trong đó tập trung nhiêu ở Thị trấn Hùng Sơn và xã Yên Lãng. Sau khi UBND tỉnh ban hành Quyết số 75/QĐ-UBND, ngày 10/01/2018 về việc phê duyệt Đề án “Quản lý và xây dựng hệ thống giết mổ gia súc, gia cầm giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2030 tỉnh Thái Nguyên. Hàng năm UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và UBND các xã, thị trấn thực hiện rà soát, thống kê các cơ sở, điểm, hộ giết mổ động vật, kinh doanh sản phẩm động vật trên địa bàn huyện. Đến nay trên địa bàn huyện có 128 cơ sở thực hiện buôn bán, giết mổ, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật. Từ năm 2018 đến tháng 5/2020 đã xóa bỏ 57 cơ sở là các hộ giết mổ động vật nhỏ lẻ không đảm bảo yêu cầu vệ sinh thú y, chiếm 30,8%. UBND huyện Đại Từ đã thực hiện nghiêm túc trong công tác chỉ đạo, kiểm tra và triển khai thực hiện các nội dung theo Quyết định số 75/QĐ-UBND, của UBND tỉnh Thái Nguyên. Các xã, thị trấn, các cơ quan chuyên môn tăng cường công tác quản lý hoạt động vận chuyển, giết mổ, kinh doanh thịt gia súc, gia cầm; chủ động triển khai các giải pháp phòng, chống hiệu quả tình trạng buôn bán, giết mổ động vật chết, mắc bệnh để sử dụng làm thực phẩm.

     Tại buổi làm việc các đồng chí thành viên trong đoàn cũng đã đóng góp những ý kiến như:Khuyến khích hình thành các cơ sở, trang trại chăn nuôi theo chuỗi liên kết trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ theo sản phẩm theo mô hình tổ hợp tác, hợp tác xã và doanh nghiệp với hộ chăn nuôi, khuyến khích chăn nuôi theo quy trình VietGap.

T/h: Thu PhươngThống kê truy cập

Đang truy cập:3132

Tổng truy cập: 1251586

Thông tin quảng cáo