Truy cập nội dung luôn

Xã Đức Lương hoàn thành sáp nhập các xóm

05-10-2019 00:00

      Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; trên cơ sở văn bản hướng dẫn của cấp trên, Đảng ủy xã Đức Lương đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả việc sắp xếp các xóm, bảo đảm quy mô diện tích, dân số đúng quy định, tạo được sự đồng thuận của người dân.

      Đức Lương có trên 1.458ha đất tự nhiên, 828 hộ dân, với 3.123 nhân khẩu, trước khi sáp nhập các xóm, toàn xã có 13 xóm. Tuy nhiên, quy mô các xóm còn nhỏ, hẹp, không đồng đều, chưa đảm bảo các tiêu chí phân loại theo quy định hiện hành; việc huy động tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa, hạ tầng kinh tế - xã hội, hệ thống công trình phúc lợi công cộng khó khăn… Vì vậy, thực hiện sáp nhập theo Nghị quyết 18 -NQ/TW đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý chính quyền cấp xã, tinh gọn bộ máy, giảm số lượng cán bộ không chuyên trách, tạo sự gắn bó, củng cố sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân.

Ông Triệu Quang Hưởng
Chủ tịch UBND xã Đức Lương, huyện Đại Từ

      Sau khi sáp nhập số xóm của xã đã giảm từ 13 xóm xuống còn 7 xóm, giảm 6 xóm. Xóm Cầu Sào được thành lập trên cơ sở sáp nhập 2 xóm Đầu Cầu và Hữu Sào. Sau khi sáp nhập xóm Cầu Sào có 85 hộ, trên 280 nhân khẩu. Kể từ khi sáp nhập đến nay, mọi hoạt động đều không có gì xáo trộn. Trên cơ sở đồng thuận cao, tập trung được nguồn lực của nhân dân trong xóm, hiện xóm đang tiến hành xây dựng nhà văn hóa rộng trên 140m2,với tổng kinh phí khoảng 300 triệu đồng, trong đó nhà nước hỗ trợ 120 triệu đồng, còn lại do nhân dân đóng góp.

Ông Lã Văn Dần

Bí thư chi bộ xóm Cầu Sào, xã Đức Lương, Đại Từ

      Xóm Đồi Chinh được sáp nhập trên cơ sở hai xóm Chùa Chinh và xóm Đồi. Sau khi sáp nhập xóm có 108 hộ với trên 400 nhân khẩu. Thông qua việc sáp nhập đã cho thấy, sức mạnh cộng đồng được nâng lên, người hoạt động không chuyên trách ở các xóm được kiện toàn theo hướng nâng cao năng lực, trách nhiệm của từng cá nhân không chuyên trách ở cơ sở cũng được tinh gọn, qua đó tiết kiệm chi thường xuyên cho ngân sách Nhà nước. Đó là những chuyển biến tích cực sau khi thực hiện sáp nhập các xóm trên địa bàn xã. Tuy nhiên, thực tế triển khai vẫn còn một số vấn đề khó khăn đặt ra.

      Được biết, sau sáp nhập, Đảng bộ xã Đức Lương đã thành lập mới 7 chi bộ. Hiện nay, đảng bộ xã Đức Lương có 11 chi bộ, giảm 7 chi bộ so với lúc chưa sáp nhập, trong đó có 7 chi bộ xóm; 3 chi bộ trường học và 1 chi bộ trạm y tế. Quán triệt, thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của cấp ủy các cấp, vận dụng linh hoạt vào thực tế cơ sở, lắng nghe, tiếp thu và phát huy dân chủ là điều kiện quan trọng để Đức Lương triển khai thực hiện hiệu quả việc sáp nhập xóm theo tinh thần Nghị quyết số 18 và là xã hoàn thành sớm nhất theo kế hoạch của huyện. Thời gian tới, xã tiếp tục vận động nhân dân đoàn kết, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển KT-XH của địa phương.


T.h: Bích Đào – Vũ HảiThống kê truy cập

Đang truy cập:6010

Tổng truy cập: 998045

Thông tin quảng cáo