Truy cập nội dung luôn

Tìm kiếm

Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 1156/QĐ-UBND Công khai Quyết toán thu, chi Quỹ phòng chống thiên tai huyện Đại Từ năm 2021 21/03/2022
2 229/BC-UBND Kết quả thực hiện Thông báo kết quả kiểm toán số 779/TB-KVX ngày 12/11/2021 tại huyện Đại Từ của Kiểm toán Nhà nước khu vực X 06/03/2022
3 08/QĐ-TCKH Công bố công khai kết quả thực hiện mua sắm tài sản công "Trang thiết bị phòng họp Trụ sở các cơ quan thuộc UBND huyện" 18/01/2022
4 11/TB-TCKH Công khai kế hoạch vốn đầu tư XDCB quý I, năm 2022 huyện Đại Từ 10/01/2022
5 04/QĐ-TCKH Công bố công khai dự toán thu, chi ngân sách đầu năm của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Đại Từ 01/01/2022
6 8844/QĐ-UBND Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách huyện và phân bổ ngân sách huyện năm 2022 đã được HĐND cấp huyện quyết định 31/12/2021
7 86/QĐ-TCKH Công bố công khai dự toán chi ngân sách bổ sung năm 2021 của phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Đại Từ 24/12/2021
8 85/Q-TCKH Công bố công khai kết quả thực hiện mua sắm tài sản công của phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Đại Từ 20/12/2021
9 84/QĐ-TCKH Công bố công khai dự toán chi ngân sách bổ sung năm 2021 của phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Đại Từ 16/12/2021
10 436/TB-UBND Lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu dân cư Đồng Phách - Kháo Còng xóm Đồng Mạc, xã Tiên Hội, huyện Đại Từ 14/12/2021
11 80/QĐ-TCKH Công bố công khai kết quả thực hiện mua sắm tài sản công của phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Đại Từ 29/11/2021
12 77/QĐ-TCKH Công bố công khai kết quả thực hiện mua sắm công cụ, dụng cung "Trang thiết bọ phòng họp Trụ sở cơ quan thuộc UBND huyện" 12/11/2021
13 76/QĐ-TCKH Công bố công khai kết quả thực hiện mua sắm tài sản công "Trang thiết bị phòng họp Trụ sở các cơ quan thuộc UBND huyện 12/11/2021
14 75/QĐ-TCKH Công bố công khai kết quả thực hiện mua sắm tài sản công của phòng Tài chính - kế hoạch huyện Đại Từ 12/11/2021
15 74/QĐ-TCKH Công bố công khai dự toán chi ngân sách bổ sung năm 2021 của phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Đại Từ 12/11/2021
16 73/QĐ-TCKH Công bố công khai điều chỉnh giảm kinh phí chi thường xuyên của phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Đại Từ 05/11/2021
17 71/QĐ-TCKH Công bố công khai kết quả thực hiện mua sắm tài sản công của phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Đại Từ 25/10/2021
18 65/QĐ-TCKH Công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách huyện Đại Từ Quý III năm 2021 05/10/2021
19 60/QĐ-TCKH Công bố công khai dự toán chi ngân sách bổ sung năm 2021 của phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Đại Từ 28/09/2021
20 339/TCKH-QLTS Đăng tải thông báo đấu giá tài sản 28/09/2021

Thống kê truy cập

Đang truy cập:6808

Tổng truy cập: 3992900

Thông tin quảng cáo