Truy cập nội dung luôn

Tìm kiếm

Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 35/NQ-HĐND Xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viện UBND huyện Đại Từ, khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 29/10/2021
2 220/HĐND-VP Niêm yết số điện thoại của Thường trực và Đại biểu HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-206 21/10/2021
3 288/TB-UBND Thay đổi thời gian tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo thuộc UBND huyện Đại Từ năm 2021 06/09/2021
4 160/KH-UBND Tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo thuộc UBND huyện Đại Từ năm 2021 02/08/2021
5 03/NQ-UBBC Công bố kết quả bàu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Đại Từ khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 01/06/2021
6 02/NQ-UBBC Công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND huyện Đại Từ khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026, theo đơn vị bầu cử 23/04/2021

Thống kê truy cập

Đang truy cập:6054

Tổng truy cập: 3993050

Thông tin quảng cáo