Truy cập nội dung luôn

Đại Từ vùng đất ấm áp nghĩa tình

27-07-2022 10:27

Đại Từ vùng đất ấm áp nghĩa tình

 

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói thông minh là những người đã hy sinh gia đình, hy sinh xương máu để bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ đồng bào vì lợi ích của Tổ quốc, của đồng bào mà các đồng chí chị ốm đau, khỏe quạt. Vì vậy, Tổ quốc, đồng bào phải biết ơn, phải giúp đỡ những người con anh dũng ấy xuyên suốt 75 năm qua, cho dù trong khói lửa chiến tranh hay khi bầu trời đã xanh, một sắc thanh bình, lời kêu gọi của Người vẫn luôn là lời hiệu triệu đối với toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc, của đội từ phát huy truyền thống nhân ái, nghĩa tình, cùng nhau đồng tâm, hiệp lực trong cuộc vận động Để ơn đáp nghĩa, biết tri ân và đền đáp cổng lao, cống hiến của hàng hiền thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng.

T/h: Trung tâm VHTT&TTThống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 4779703

Thông tin quảng cáo