Truy cập nội dung luôn

Công bố công khai số liệu thực hiện ngân sách huyện năm 2020; số liệu dự toán ngân sách huyện và phân bổ ngân sách huyện nưm 2021 trình HĐND cấp huyện phê chuẩn

29-01-2021 09:19

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 6197

Tổng truy cập: 4383631

Thông tin quảng cáo