Truy cập nội dung luôn

Kế hoạch bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu huyện Đại từ năm 2021

04-06-2021 09:37

 

Ngày 03/6/2021, UBND huyện đã ban hành kế hoạch số 129/KH-UBND về tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu huyện Đại từ năm 2021.

Mục đích nhằm khuyến khích phát triển các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, có chất lượng, có giá trị sử dụng cao, có tiềm năng phát triển sản xuất mở rộng thị trường đáp ứng yêu cầu của người sử dụng trong và ngoài nước. Đồng thời hỗ trợ phát triển sản xuất và xúc tiến thương mại, góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp tại nông thôn, phục vụ mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông thôn.

Theo kế hoạch yêu cầu chung đối với các sản phẩm tham gia bình chọn là sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đang được sản xuất tại các cơ sở công nghiệp nông thôn và chính cơ sở sản xuất ra sản phẩm đó đăng ký tham gia bình chọn. Sản phẩm tham gia bình chọn không vi phạm quy định về quyền sở hữu trí tuệ, quuyền sửo hữu công nghiệp và các quy định khác liên quan đến tiêu chuẩn, quy định về chất lượng, an toàn lao động, vệ sinh lao động, an toàn thực phẩm và baoỉ vệ môi trường.

Các nhóm sản phẩm tham gia bình chọn gồm: nhóm sản phẩm thủ công mỹ nghệ; nhóm sản phẩm chế biến nông, lâm, thủy sản và thực phẩm; nhóm sản phẩm về thiết bị, máy móc, dụng cụ và phụ tùng cơ khí và nhóm các sản phẩm khác.

Về thời gian tổ chức, bắt đầu từ ngày 01/6 đến 15/6 các cơ sở đăng ký tham gia bình chọn sản phẩm tiêu biểu nộp hồ sơ về Hội đồng cbình chọn cấp huyện, từ ngày 16/6 – 30/6 Hội đồng bình chọn cấp huyện sẽ tổ chức bình chọn, trao giấy chúng nhận và hoàn thiện hồ sơ đăng ký tham gia cấp tỉnh.

Xem chi tiết kế hoạch tại đây

T/h: Trần BiênThống kê truy cập

Đang truy cập: 6372

Tổng truy cập: 4383631

Thông tin quảng cáo