Truy cập nội dung luôn

Tập huấn nghiệp vụ ngân hàng Chính sách xã hội năm 2022

13-06-2022 15:20

 

Trong tháng 4 và tháng 5 năm 2022, Phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội huyện Đại Từ đã tổ chức 23 lớp tập huấn nghiệp vụ Ngân hàng Chính sách xã hội năm 2022. Nhằm  trang bị, bồi dưỡng, cập nhật các kiến thức, kỹ năng cần thiết cho đội ngũ cán bộ ngoài ngành về nghiệp vụ tín dụng chính sách là cán bộ Ban giảm nghèo các xã, thị trấn; Các tổ chức hội đoàn thể nhận ủy thác; Tổ trưởng dân phố; Ban quản lý Tổ TK&VV 30 xã, thị trấn

Tại lớp tập huấn, cán bộ ngân hàng chính sách xã hội huyện giới thiệu tóm tắt các chương trình tín dụng đang thực hiện tại NHCSXH. Giải pháp tăng cường vai trò của Ban giảm nghèo cấp xã trong hoạt động tín dụng chính sách. Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động ủy thác cho vay đối với tổ chức Hội, đoàn thể cấp xã. Giải pháp tăng cường vai trò của Trưởng thôn trong hoạt động tín dụng chính sách.Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ Tiết kiệm và vay vốn. đồng thời triển khai các chương trình tín dụng chính sách theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ

Qua hội nghị tập huấn nhằm giúp các đại biểu nắm được nội dung, các nghiệp vụ cho vay tại NHCSXH, nâng cao trách nhiệm, kỹ năng quản lý nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội. Đồng thời giúp cho các đại biểu là Ban giảm nghèo các xã, thị trấn nắm bắt để thực hiện một số nhiệm vụ trong tham mưu UBND cấp xã: Về quản lý các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn, xác định nhu cầu vốn và tổ chức thực hiện chỉ đạo kế hoạch tín dụng được giao, xác định đối tượng vay vốn. Tham mưu UBND cấp xã xây dựng và thực hiện phương án củng cố nâng cao chất lượng tín dụng, thành lập và đưa Tổ đôn đốc thu hồi nợ khó đòi đi vào hoạt động để xử lý các khoản nợ quá hạn, nợ khó đòi… Chỉ đạo các tổ chức CT-XH nhận ủy thác trong việc quản lý nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội tại cơ sở đảm bảo cho vay đúng đối tượng, hướng dẫn hộ vay sử dụng vốn đúng mục đích, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, giảm nghèo bền vững và đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương.

                                T/h: Thu Phương – Vũ HảiThống kê truy cập

Đang truy cập: 6177

Tổng truy cập: 4383631

Thông tin quảng cáo