Truy cập nội dung luôn

Đại Từ có 09 sản phẩm đạt sao OCOP năm 2021

15-12-2021 10:21

UBND tỉnh Thái nguyên đã ban hành Quyết định số 3920/QĐ-UBND ngày 08/12/2021 về việc phê duyệt đánh giá và cấp Giấy chứng nhận sản phẩm đạt sao thuộc Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” tỉnh Thái Nguyên năm 2021. Trong đó huyện Đại Từ có 09 sản phẩm (08 sản phẩm 4 sao và 01 sản phẩm 3 sao). 

T/h: Trần BiênThống kê truy cập

Đang truy cập:6643

Tổng truy cập: 3992939

Thông tin quảng cáo