Truy cập nội dung luôn

Xã Đức Lương tập trung hoàn thiện tiêu chí giao thông

09-09-2021 08:59

 

 

Với mục tiêu phấn đấu về đích nông thôn mới vào cuối năm 2021, xã Đức Lương đang tập trung huy động mọi nguồn lực, nỗ lực hoàn thành các tiêu chí còn lại, trong đó có tiêu chí giao thông.

Là một xã vùng sâu vùng xa, điều kiện kinh tế ở Đức Lương còn nhiều khó khăn. Nắm rõ những khó khăn địa phương, lãnh đạo xã xác định xây dựng NTM là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị cùng với sự tham gia của toàn dân. Do vậy, công tác tuyên truyền, vận động đã được triển khai đến nhân dân bằng nhiều hình thức phong phú; đồng thời phát huy sự gương mẫu, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Công tác tuyên truyền được tổ chức thường xuyên thông qua các hội nghị tại xã, xóm và hệ thống loa truyền thanh, qua các buổi sinh hoạt thường kỳ của các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội. Trong quá trình thực hiện, xã đã chú trọng nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể. Cán bộ, đảng viên đã tích cực nêu gương vì vậy công tác vận động gia đình, người thân và nhân dân tự nguyện hiến đất, góp công, góp của để tham gia các công việc chung của xóm, xã đã nhận được sự đồng tình ủng hộ của người dân.

Năm 2021 xã Đức Lương đăng ký khoảng 3.600 tấn xi măng từ nguồn hỗ trợ của nhà nước để xây dựng giao thông nông thôn đáp ứng theo tiêu chuẩn nông thôn mới. Đến nay xã đã được phân bổ khoảng 3.000 tấn xi măng để triển khai 4 tuyến đường liên xóm và các tuyến đường ngõ xóm. Từ sự đầu tư của nhà nước, người dân xã Đức Lương đã tự nguyện hiến trên 25.000m2 đất gồm đất thổ cư, đất lúa, đất rừng để làm các tuyến đường giao thông. Đối với các tuyến đường liên xóm, hầu hết các nhà thầu thi công đã triển khai xong phần nền và tiếp tục triển khai các phần việc tiếp theo để đảm bảo tiến độ.

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị cùng cách làm phù hợp, đặc biệt trong triển khai thực hiện tiêu chí giao thông đến hết năm 2021, toàn xã Đức Lương sẽ có 100% đường liên xã, liên xóm được bê tông hóa; khoảng 90% đường ngõ xóm được bê tông hóa. Khi hệ thống giao thông được thông suốt, không chỉ làm thay đổi diện mạo của xã mà sẽ là điều kiện để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của Đức Lương.

T/h: Huyền Trang - Quang TuấnThống kê truy cập

Đang truy cập:6860

Tổng truy cập: 3992878

Thông tin quảng cáo