Truy cập nội dung luôn

Công khai ngân sách

48/QĐ-TCKH

23-08-2021

Công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách huyện năm 2020; Số liệu dự toán ngân sách huyện và phân bổ ngân ngân sách huyện năm 2021 trình HĐND cấp huyện phê chuẩn

48/QĐ-TCKH

23-08-2021

Công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách huyện năm 2020; Số liệu dự toán ngân sách huyện và phân bổ ngân ngân sách huyện năm 2021 trình HĐND cấp huyện phê chuẩn

40/QĐ-TCKH

14-07-2021

Công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách huyện Đại Từ 6 tháng đầu năm 2021

— Hiển thị 20 kết quả
Hiển thị 1 - 20 of 23 kết quả.

Thống kê truy cập

Đang truy cập:5741

Tổng truy cập: 3992204

Thông tin quảng cáo